Codan SEB Pension – støtte til forskningsophold

Codan SEB Pension – støtte til forskningsophold

Danske Lægers Forsikring under Codan/ SEB Pension uddeler et antal rejselegater til sundhedsvidenskabelig forskning. Rejselegaterne er beregnet til, at yngre læger og ph.d.-studerende kan tilbringe indtil 3 måneder ved et udenlandsk laboratorium eller en klinisk afdeling med henblik på at lære en særlig metode eller udføre en begrænset opgave. Legaterne vil udelukkende dække rejse- og opholdsudgifter. Legatet kan f.eks. benyttes af ph.d.-studerende (cand.med’er/ikke cand.scient’er) til det i studiet indeholdte ophold i et andet forskningsmiljø. Det er en forudsætning for modtagelsen af legatet, at modtageren senest en måned efter rejsen indsender en rapport om forløbet af studieopholdet. Kongresrejser og kurser støttes ikke. Ansøgning på maks. 3 sider (ekskl. CV og evt. udtalelser) i 9 eksemplarer, mrk. ”Rejselegat”. Ansøgningen skal, udover CV (inkl. cpr.nr. og e-mail adresse) indeholde angivelse af formål, kort projektbeskrivelse, rejseplan, budget, anbefaling fra evt. vejleder, attestation for opholdsstedet samt oplysning om, hvor og i hvilket omfang der evt. er opnået støtte andetstedsfra.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar