Cold Stores Fond (I. C. Møllers Legat)

Cold Stores Fond (I. C. Møllers Legat)

Støtte til almene, velgørende og humane og videnskabelige øjemed samt til forskning og uddannelse indenfor erhvervslivet, som Cold Stores koncernen måtte have tilknytning til. Der ydes normalt ikke støtte til studierejser/studieophold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar