Consistorialråd N. E. Kruses Legat

Consistorialråd N. E. Kruses Legat

Uddeles til ugifte gudfrygtige jomfruer, døtre af embedsmænd, købmænd og håndværkere, der er fyldt 35 år.
Yderligere oplysninger: Legat til fordel for trængende, gudfrygtige jomfruer i Randers, der er mindst 35
år gamle og døtre af embedsmænd, købmænd eller anselige håndværkere. Slægtninge har fortrinsret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar