Cowifonden

Cowifonden

Virke til styrkelse af dansk ingeniørvirksomheds anseelse ved at støtte videreuddannelse og forskning inden for tekniske, naturvidenskabelige, økonomiske og samfundsvidenskabelige fag. Praksis er, at fonden yder støtte til bl.a. følgende formål under forudsætning af, at det støttede har en blivende værdi for dansk ingeniørvirksomhed: Forsknings- og udviklingsprojekter, gæsteprofessorater (kortere perioder), videnskabelige publikationer og lærebøger, konferencer, symposier o.lign., særlige udgifter i forbindelse med ph.d. eller post doc, hjemtagning af avanceret udenlandsk viden og teknologi, avanceret apparatur til brug i forbindelse med forskning. Der ydes ikke støtte til bl.a. følgende formål: Kollektive studierejser, sprogstudier, praktikophold, aktiviteter i forbindelse med kandidatstudium MBA og MBA-lignende studier herunder LLM studier, normale løn og lønrelaterede udgifter i forbindelse med ph.d.-studier og lign. Ansøgning skal indeholde oplysninger om baggrund, formål med og indhold af den aktivitet, der søges støtte til, forventede resultater, aktivitetens nyhedsindhold, det ansøgte beløb, samlet budget og tidsplan samt eventuelle udtalelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar