Credins Legat

Credins Legat

Legatportionerne kan anvendes til såvel teoretisk som praktisk uddannelse her eller i udlandet eller til andre formål til gavn for bager- og konditorfagene. Legatet kan søges af eller anvendes til: 1) Bager- og konditormestre. 2) Bager- og konditorsvende, som er velanbefalede. 3) Personer, der som faglærere er knyttet til skoler, hvor bagermestre, konditormestre, bagerlærlinge, konditorlærlinge eller -svende modtager undervisning. 4) Bestyrere, inspektører, mestersvende eller lignende, for så vidt deres arbejde kan sidestilles med personer under punkt 1. 5) Bager- og konditorfruer. 6) Organisationer inden for bager- og konditorstanden til disses faglige arbejde (kurser M.V.). 7) Afholdelse af udgifter ved deltagelse i internationale konkurrencer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar