Crown Prince Frederik Fund til Videregående studier ved Harvard University

Crown Prince Frederik Fund til Videregående studier ved Harvard University

Crown Prince Frederik’s Fund stipendiet dækker betaling af undervisningsafgiften (tuition) ved John F. Kennedy School of Government ved Harvard University svarende til ca. USD 42.000. Stipendiet tildeles tre højt kvalificerede studerende på overbygning inden for statskundskab, økonomi, jura, forvaltning el.lign., ved et dansk universitet eller anden højere læreanstalt. Bemærk, at legatet dækker tuition på 1 år, men kan søges både til degree og non-degree studier. Ansøgerne skal have fine eksamensresultater og lærerudtalelser, skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studieforløb bag sig, inden opholdet påbegyndes, skal ved hjemkomst til Danmark have mindst et semester tilbage efter studieplanen og skal være danske statsborgere. Ved bedømmelsen lægges stor vægt på relevante ekstra curriculære aktiviteter. Ansøger skal være dansk statsborger. Legater bevilges ikke til: ansøgere der allerede har påbegyndt deres studieophold i USA. Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum, kongresrejser, udgifter i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer, grupperejser og praktik-ophold. Mere information plus ansøgningsskema findes på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar