D. L. K. Frederiksborg-Roskildes Fond

D. L. K. Frederiksborg-Roskildes Fond

Udlodning af lige store beløb de næste 15 år, til kvægbrugsarbejde, landboungdomsarbejde, kulturelt arbejde med hovedvægten på kvægbrugsarbejde inden for det område D. L. K. har virket.
Yderligere oplysninger: Der kan ikke uddeles til enkeltpersoner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar