Dagmar Marshalls Fond

Dagmar Marshalls Fond

Fondens formål er at virke til fremme af den medicinske forskning i Danmark især indenfor børnesygdomme, kræftforskningen og udforskningen af spastiske sygdomme. Endvidere kan fonden yde støtte til børneforsorgsarbejde i Danmark og England. Ansøgninger behandles kvartalsvis.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar