Dagny og Henry Nielsens Fond

Dagny og Henry Nielsens Fond

At yde støtte til folkepensionister, plejehjem, alderdomshjem og folkepensionistboliger i Pandrup kommune.
Yderligere oplysninger: Fonden støtter ældre, hvortil der ikke ydes anden støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar