Daloon-Fonden

Daloon-Fonden

At sikre og støtte Daloon selskaberne bedst muligt. Støtte stifterens efterkommere og familie. Støtte kulturelle forbindelser mellem Danmark og Kina. Støtte nuværende og tidligere medarbejdere i Daloon selskaber.
Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til personer med kinesisk statsborgerskab, som er hjemhørende
eller midlertidigt opholder sig i Danmark for at gennemføre en videregående uddannelse (dokumenteret Ph.D. eller lignende grad).
Bevillinger ydes primært til naturvidenskabelige studier - herunder lægevidenskab. Ansøgere, der allerede er optaget på en højere læreanstalt i Danmark, og som tidligere har opnået støtte fra Danida eller lignende, foretrækkes.
Støtten ydes normalt ikke udover 1 år.
Desuden ydes i væsentlige tilfælde støtte til fremme af kunst og kultur mellem Kina og Danmark.
Fonden støtter også danskeres studieophold i Kina på samme betingelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar