Danfoss A/S Medarbejderfond af 1 april 1977

Danfoss A/S Medarbejderfond af 1 april 1977

At yde økonomisk støtte under enhver form til personer, der enten er eller har været ansat i Danfoss A/S eller eet af Danfoss A/S associerede selskaber i Danmark og sådanne personers pårørende, som efter bestyrelsens skøn kan anses at
have behov derfor. Fonden yder ikke hjælp til studieformål.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist er senest 10 dage før det månedlige bestyrelsesmøde, uddeling finder sted første onsdag i hver måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar