Danidas blandede kreditprogram

Danidas blandede kreditprogram

Danida kan betale renter på lån til købere af større danske projekter/leverancer i middelindkomst- og lavindkomstlande. Materiale vedr. det blandede kreditprogram kan rekvireres hos Sekretariatet for Blandede Kreditter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar