Danidas Oplysningsbevilling

Danidas Oplysningsbevilling

Yder tilskud til oplysningsaktiviteter i Danmark om: a) u-landenes økonomiske, sociale og kulturelle forholde b) forholdet mellem u-lande og i-lande c) Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og dansk u-landsbistand. Tilskud kan søges af foreninger, lokale grupper og enkeltpersoner til veldefinerede oplysningsprojekter, der retter sig mod brede modtagergrupper - heriblandt også danskere, som ikke hidtil har beskæftiget sig med u-landene. Ansøgningsskema og retningslinjer for oplysningsbevillingens anvendelse fås i Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar