Danmark-Amerika Fondet ASF/TTS (amerikanske legater) til graduate og postgraduate studier i USA

Danmark-Amerika Fondet ASF/TTS (amerikanske legater) til graduate og postgraduate studier i USA

Til graduate/postgraduate studier i USA kan gennem Danmark-Amerika Fondet søges om følgende amerikanske legater: The American-Scandinavian Foundation, New York og Thanks to Scandinavia, Inc. For begge gælder det, at ansøgeren allerede skal have afsluttet en akademisk eller faglig uddannelse svarende til en bachelor inden opholdet påbegyndes. Der gives kun legater til studier på graduate niveau. Ansøgere skal have dansk statsborgerskab og må ikke have dobbelt dansk/amerikansk statsborgerskab. Legater bevilges ikke til: Studerende, der allerede har påbegyndt deres studieophold i USA. Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum, kongresrejser, udgifter i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer, grupperejser, praktik-ophold. Der gives kun undtagelsesvis legater til ansøgere over 35 år. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar