Danmark-Amerika Fondet

Danmark-Amerika Fondet

At fremme bestræbelserne for praktisk og kulturelt samvirke mellem Danmark og De
Forenede Stater i Amerika.
Yderligere oplysninger: Legater til danske statsborgeres studieophold i USA. Der kan søges følgende legater: a) Studielegater til studier af emner, der bedst kan studeres i USA Legatstørrelser varierer.
b) Rejselegater. For både studie- og rejselegatet gælder det, at ansøgere skal have afsluttet en akademisk eller faglig uddannelse herhjemme og at opholdet skal være af mindst 3 måneders varighed. Legatet bevilges ikke til: 1) Studerende, der allerede er i USA. 2) Ansøgere, der rejser til USA på emigrantvisum. 3) Kongresrejser. 4) Dækning af udgifter til familiemedlemmers deltagelse i studierejsen. 5) Grupperejser. 6) Trainee-ophold. 7) Direkte meritgivende studier. 8) Bachelorer fra det akademiske år forud for USA ophold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar