Danmark-Amerika Fondets Legater til danske statsborgeres studieophold i USA

Danmark-Amerika Fondets Legater til danske statsborgeres studieophold i USA

Ansøgeren skal have afsluttet en akademisk eller faglig uddannelse svarende til en bachelor ved opholdets begyndelse, og studieopholdet skal være af mindst et akademisk års varighed. Der gives kun legater til studier på graduate (kandidat og ph.d.) niveau og kan ikke søges til studieophold, hvor undervisningsafgift (tuition) frafalder. Ansøgere skal have dansk statsborgerskab eller dobbelt dansk/amerikansk statsborgerskab. Legater bevilges ikke til: Studerende, der allerede har påbegyndt deres studieophold i USA. Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum, kongresrejser, udgifter i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer, grupperejser, praktik-ophold Der gives kun undtagelsesvist legater til ansøgere over 35 år. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar