danmark’s Sundhedsfond

danmark´s Sundhedsfond

Yder tilskud og anden form for støtte til sundhedsmæssig, socialmedicinsk o. lign. virksomhed, herunder navnlig: a) Tilskud til sygdomsbehandling og rekreation. b) til sygdomsforebyggende og anden virksomhed inden for sundhedsområdet, herunder forskning og forsøg. Støtte til forskning kan kun ydes efter forudgående forhandling med de af staten oprettede forskningsråd. c) til oplysende virksomhed inden for sundhedsområdet. Der kan ikke ydes tilskud til afholdelse af eller deltagelse i konferencer, kurser o. lign., ligesom der ikke kan ydes tilskud til rejseudgifter og studieophold. Uddelingen foregår løbende (punkt a og c), dog vil uddeling til forskning finde sted hvert 2. eller 3. år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar