Danmarks Apotekerforenings Rejselegat

Danmarks Apotekerforenings Rejselegat

At yde hjælp til farmaceutiske kandidater til studieophold i udlandet.
Yderligere oplysninger: Uddeling finder sted efter 1. februar hvert eller hvert andet år.
Bekendtgørelse om ledig legatportion offentliggøres i januar måned, med 3 måneders varsel.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar