Danmarks Astma-Allergiforbunds Forskningsfond

Danmarks Astma-Allergiforbunds Forskningsfond

At yde økonomisk støtte til forskningsopgaver inden for astma-allergisygdomme.
Yderligere oplysninger: Evt. ansøgninger bør indeholde udførlige oplysninger om selve forskningsfondsprojektets formål og de dermed forbundne omkostninger. Der bør nævnes, at afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes indenfor den kliniske allergologi vil have fortrinsstilling, og der ydes normalt ikke støtte til løbende forskning, der støttes fra anden side.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar