Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende og kandidater

Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende og kandidater

At yde økonomisk støtte til studerende indskrevet på Danmarks Farmaceutiske Højskole samt til farmaceutiske kandidater til videregående uddannelse. Såfremt de studerende afholder en årlig skovtur, kan der ydes tilskud hertil.
Yderligere oplysninger: I forbindelse med legatsøgning skal der anvendes et trangsoplysningsskema, der fås ved henvendelse til Højskolen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar