Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende

Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende

At yde økonomisk støtte til studerende, som er indskrevet på Danmarks Farmaceutiske Højskole.
Yderligere oplysninger: I forbindelse med legatsøgning skal der anvendes et trangsoplysningsskema, der fås ved henvendelse til Højskolen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar