Danmarks Filatelist Forbunds Fond

Danmarks Filatelist Forbunds Fond

Formålsparagraffen er at medvirke til udgivelse af filatelistisk litteratur, at støtte filatelistisk ungdomsarbejde, at stille garanti for filatelistiske arrangementer i Danmark, at medvirke til arrangementet af internationale/verdensudstillinger, at medvirke til uddannelse af ledere/dommere/prøvere samt filatelistiske formål i øvrigt. Ansøgninger behandles og uddeles løbende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar