Danmarks Idræts-Forbunds Formandslegat

Danmarks Idræts-Forbunds Formandslegat

Skal medvirke til at bevare mindet om formændene for Danmarks Idræts-Forbund og deres betydning for dansk idræt.
Yderligere oplysninger: Legatportionerne uddeles hvert år til et specialforbund, en union, en forening og/eller til enkeltpersoner under Danmarks Idræts-Forbund til støtte for fremme af dansk idræt den militære idræt, fægteteknikker og de sønderjyske landsdele nyder legatbestyrelsens bevågenhed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar