Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse

Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse

Økonomisk bistand til almindelige medlemmer og disses børn, der i en vanskelig situation trænger til hjælp. Hjælpen kan ydes som en kontant understøttelse eller som delvis frit ophold på Hotel Sixtus. Der tages i særlig grad hensyn til gamle og svage og til dem, der har forsørgerpligt for børn under 18 år. Årskursister har ikke adgang til understøttelse i anledning af de med kursus forbundne udgifter. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside eller tilsendes. Der uddeles årligt ca. 1.200.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar