Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Økonomisk støtte til lægevidenskabelig forskning inden for kronisk obstruktiv lungelidelse, astma, lungekræft, tuberkulose same mere sjældne lungesygdomme. Der ydes ikke støtte til udgifter til trykning af disputatser samt til oversættelsesarbejder. Der uddeles årligt ca. 2 mio. kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar