Danmarks Radios ønskekoncerter, giro 413

Danmarks Radios ønskekoncerter, giro 413

Midlerne fordeles til velgørende eller almennyttige formål vedrørende socialt dårligt stillede børn og unge under 18, der trænger til særlig støtte. Kun foreninger eller institutioner, der aflægger regnskab, vil kunne komme i betragtning. Der vil kun undtagelsesvis kunne gives støtte til institutioner, der modtager offentlige driftstilskud og ligeledes kun undtagelsesvis til internationalt arbejde. Ansøgninger om individuel hjælp til familier, personer samt til uddannelse vil ikke komme i betragtning. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om formålet, detaljeret budget og størrelsen af de beløb, der søges. Foreninger eller institutioner skal vedlægge seneste godkendte regnskab i elektronisk form. Ansøgninger samt bilag modtages kun i elektronisk form i tidsrummet 1. december - 1. februar. Ansøgningsskema og vejledning findes på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar