Danmarks Rederiforenings Understøttelsesfond

Danmarks Rederiforenings Understøttelsesfond

Understøttelser til efterladte efter danske søfolk og til gamle eller svagelige søfolk. Legatportioner ca. 2.000 kr. Der uddeles årligt ca. 200.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar