Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Kan søges af: a) en dannebrogsridderes efterladte ægtefælle til underhold. Med ægtefælle kan sidestilles registreret partner og ugift samlever, hvor samlivet har varet mindst 5 år. b) Efterladte umyndige børn til hjælp til deres uddannelse. Hjælpen udbetales til barnets værge. c) Efterladte børn, såfremt de måtte have behov for særlig støtte d) Børnebørn af en afdød dannebrogsridder kan under betingelserne i b)eller c) opnå understøttelse, såfremt også den af forældrene, der var barn af dannebrogsridderen, er afgået ved døden. e) Udgifter til en dannebrogsridders begravelse eller bisættelse og – i påtrængende tilfælde – til de i forbindelse med dødsfaldet og afdødes sidste sygdom forårsagede udgifter. Efterladte efter medlemmer af foreningen har fortrinsret, men efterladte efter andre dannbrogsriddere er ikke afskåret fra at komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar