Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, Lerup-Tranum Afdelings Velgørenhedslegat

Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, Lerup-Tranum Afdelings Velgørenhedslegat

Legatet uddeles til pensionister af ovennævnte afdeling samt enker efter dem, samt pensionerede af SID med bopæl i Lerup-Tranum sogne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar