Dansk Blindesamfunds Fælleslegat i Fond for Blinde og Svagsynede

Dansk Blindesamfunds Fælleslegat i Fond for Blinde og Svagsynede

Hjælp til økonomisk vanskeligt stillede, sygdomsramte, uddannelsessøgende, til etablering/vedligeholdelse af erhverv eller anskaffelse af brudeudstyr samt til kulturelle formål. Legatet kan kun søges af blinde og svagtsynede. Kan ansøges løbende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar