Dansk Boldspil-Unions Hjælpefond oprettet af Dansk Boldspil-Union

Dansk Boldspil-Unions Hjælpefond oprettet af Dansk Boldspil-Union

Yde økonomisk hjælp til uhelds- eller sygdomsramte idrætsudøvere m.fl.
Yderligere oplysninger: Fonden benævnes Dansk Boldspil-Unions Hjælpefond og formålet er at yde hjælp til: 1. Danske idrætsmænd og -kvinder, herunder også idrætsledere, som uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller i øvrigt af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld. 2. Nærmere pårørende eller efterladte af de under 1 nævnte personer. 3. Institutioner, der beskæftiger ungdom med idræt, hvor udøverne lider af sådanne legemsskavanker, at de er ude af stand til at dyrke idræt på normal vis, i hvilken henseende navnlig tænkes på
vanføre, blinde, døvstumme, åndssvage eller sådanne, som lider under følgerne af
børnelammelse. I alle disse tilfælde ydes hjælpen kun til sådanne institutioner,
der har en vis almen og social karakter. Betingelsen for at modtage personlig hjælp fra fondet er, at vedkommende igennem en længere periode har været medlem - aktiv eller passiv - af en under Danmarks Idræts-Forbund, eller med dette forbund samarbejdende organisation, registreret forening. For så vidt hjælpen ydes til pårørende eller efterladte, er det blot et vilkår, at den, som de pårørende eller efterladte støtter deres ansøgning til, opfylder den nævnte betingelse. Bestyrelsen skønner i hvert enkelt tilfælde over, hvorvidt de pågældende er trængende og værdige til at modtage hjælp fra fondet. Bestyrelsen skal i ganske særlige tilfælde være berettiget til at yde hjælp til andre end de
i fundatsen nævnte formål, f.eks. i tilfælde, hvor der er udvist heltemodig optræden med en indsats af idrætslig karakter, som har medført alvorligere legemlig skade eller endog haft døden til følge. I sidstnævnte tilfælde ydes hjælpen til de efterladte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar