Dansk Broder Ordens Børnefond

Dansk Broder Ordens Børnefond

Yder økonomisk bistand til efterladte efter afdøde brødre, fortrinsvis børn indtil det fyldte 18. år og eventuelt ud over denne alder, når den unge er under uddannelse. Endvidere hjælp til enker efter brødre. Kan kun søges af brødre i Dansk Broder Orden. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar