Dansk Ejendomsmæglerforenings 7. Kreds Fond

Dansk Ejendomsmæglerforenings 7. Kreds Fond

At yde lån til betrængte medlemmer. Yde gaver til efterladte efter ejendomsmæglere i 7. kreds. Hjælpe til et domicil for foreningen. Yde bidrag til foreningsjubilæer. Støtte uddannelse af medlemmerne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar