Dansk Erhvervslivs Pris for Afsætningsøkonomisk forskning

Dansk Erhvervslivs Pris for Afsætningsøkonomisk forskning

Uddeling af uansøgt pris til forskere, der har gjort en indsats for den afsætningsøkonomiske teori. Prisen uddeles uansøgt normalt hverandet år.
Yderligere oplysninger: Afsætningsøkonomisk Pris uddeles hvert andet år med kr. 50.000,-. Herudover har fonden mulighed for at tildele støtte til konkrete afsætningsøkonomiske forskningsprojekter. Fonden vil ved tildeling lægge vægt på, at projektet ikke naturligt kan finde støtte ad andre kanaler, og at projektet er værdifuldt for erhvervslivet. Hædersgaver kan ikke søges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar