Dansk-Færøsk Samfunds Studierejse-legat

Dansk-Færøsk Samfunds Studierejse-legat

Studierejse fra Danmark til Færøerne, samt fra Færøerne til Danmark.
Yderligere oplysninger: Legatet tildeles personer mellem 18 og 30 år. Legatet skal anvendes til en studierejse med kulturelt sigte, f.eks. historisk, geografisk, lingvistisk eller
kunstnerisk. Legatmodtageren skal efter studierejsens gennemførelse indsende en kort beretning derom til Dansk-Færøsk kulturfond.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar