Dansk Folkeferies Hjælpefond

Dansk Folkeferies Hjælpefond

Der ydes støtte til: 1. Økonomisk trængende personers rekreationsophold arrangeret af Dansk Folke Ferie. 2. Feriehjælp til kvinder, der p.g.a. sygdom m.v. ikke selv kan betale. Kvinder, der er over 40 år har fortrinsret. 3. Feriehjælp til enlige mødre med hjemmeværende børn under 18 år. Ansøgningsskema kan rekvireres fra 1. februar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar