Dansk Forfatterforenings understøttelsesfond

Dansk Forfatterforenings understøttelsesfond

Understøttelsesfondsmidlerne uddeles primært til enker og enkemænd efter forfattere og sekundært til afdøde forfatteres efterladte børn og/eller andre efterladte. Kan kun søges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar