Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Tilskud til friskolelæreres efteruddannelse og i mindre omfang tilskud til deltagelse i Dansk Friskoleforenings kuser samt social støtte til tidligere friskolelærere og disses efterladte. Der uddeles årligt ca. 300.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar