Dansk Hortonomforenings Studiefond

Dansk Hortonomforenings Studiefond

At yde støtte til hortonomer til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, herunder studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer. Ansøgnings- og uddelingstidspunkt efter bestyrelsens beslutning. Se hjemmeside. Ansøgning skal vedlægges budget. Uddelingstidspunkt opslåes i Jord og Viden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar