Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen A/S’ Hjælpefond

Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen A/S´ Hjælpefond

Hjælp eller understøttelse til en nærmere angiven kreds af ansatte hos DISA og tilknyttede selskaber og disses enker i tilfælde af sygdom, invaliditet, uforskyldt arbejdsløshed, tab af forsørger eller efter fondsbestyrelsens skøn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar