Dansk-Islandsk Fond

Dansk-Islandsk Fond

Fonden tjener til højnelse af den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, og skal fremme islandsk forskning og videnskab og til støtte af islandske studerende. Legatportionernes størrelse og antal varierer. Der uddeles årligt ca. 60.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar