Dansk Køleteknisk Fond

Dansk Køleteknisk Fond

At yde støtte til køleteknisk forskning ved understøttelse af forskere, ved anskaffelse af forskningsapparatur, ved udgivelse af forskningsresultater, ved studierejser og lignende.
Yderligere oplysninger: Der findes ingen bestemt ansøgningsfrist.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar