Dansk Kørelærer-Unions Fond for Trafikofre

Dansk Kørelærer-Unions Fond for Trafikofre

Fondens formål er at yde hjælp til trafikofre eller disses efterladte, der på grund af ulykke er kommet i nød.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar