Dansk Kommunal Arbejderforbunds Kulturfond af 19. marts 1974

Dansk Kommunal Arbejderforbunds Kulturfond af 19. marts 1974

At yde tilskud til oprettelse og drift af amatørgrupper samt omkostninger ved at optræde på institutioner. Tilskud ydes til kulturelle formål. Kun tilskud til amatørgrupper, der er oprettet af og med Forbundet af Offentligt Ansattes medlemmer, eller enkeltpersoner, som er medlemmer. Ansøgningsskema rekvireres i den lokale FOA-afdeling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar