Dansk Kunst- og Antikvitetshandlerunions Boligfond

Dansk Kunst- og Antikvitetshandlerunions Boligfond

Legatportioner i form af huslejetilskud til mindre velstillede syge eller gamle medlemmer af Antikvitetshandlerunionen eller disses enker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar