Dansk Kvindesamfunds Fællesfond

Dansk Kvindesamfunds Fællesfond

Fremme af kvinders økonomiske selvstændighed gennem støtte til videregående uddannelse af enhver art. Til enkelte portioner er der fortrinsret for kvindelige håndværkerlærlinge, medicinstuderende ved Københavns Universitet og handelsskolestuderende, enkelte endv. med fortrinsret for kvinder under vanskelige personlige eller økonomiske forhold. Ansøgning kan indsendes løbende. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden. Det kan også rekvireres ved indsendelse af kuvert i A5-format, påført navn og adresse og frankeret (50 g.). Ansøgeren skal i mindst et år have været i gang med den uddannelse, hvortil støtten søges. Støtte til forberedende uddannelser, herunder HF, HH og studentereksamen, samt uddannelser af under 3 års varighed vil normalt ikke gives. Der uddeles årligt ca. 50-60.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar