Dansk Mejeriingeniørforenings Jubilæumslegat og mejeriingeniør Anders L. Granborg og hustru

Dansk Mejeriingeniørforenings Jubilæumslegat og mejeriingeniør Anders L. Granborg og hustru

Støtte til uddannelsesformål for mejeriingeniører samt støtte til medlemmer af Dansk Mejeriingeniørforening på grundlag af langvarig og alvorlig sygdom. Uddelingen finder sted efter forudgående ansøgning i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar