Dansk Navigatørforenings Fond

Dansk Navigatørforenings Fond

Til trængende skibsførere, disses enker, mindreårige børn og ugifte døtre. Trængende styrmænd, disses enker og mindreårige børn. Trængende enker efter lodser. Unge sømænds uddannelse på Navigationsskoler, herunder til styrmænd.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar