Dansk Ortopædisk Selskabs Fond

Dansk Ortopædisk Selskabs Fond

Fremme forskning og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studierejser i udlandet eller på anden måde. Ansøgning kan indgives løbende og alene via ansøgningsformularen på hjemmesiden. Der uddeles årligt ca. 200.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar