Dansk Papirhandlerforenings Legatfond

Dansk Papirhandlerforenings Legatfond

At understøtte værdigt trængende nuværende og tidligere medlemmer af Dansk Papirhandlerforening og disses enker og børn samt øvrige papirhandlere og medarbejdere.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af: a. Medlemmer - også forhenværende - af Dansk Papirhandlerforening og fortrinsvis sådanne, som i længere tid har bidraget til Legatfonden, samt disses enker eller børn under 18 år. b. Andre papirhandlere samt forretningsførere og prokurister, der er eller har været ansat hos en papirhandler, samt disses enker eller børn under 18 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar